You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close

Gebruik Technosoft Support Portal

Hoe kan ik het best een melding bij de supportafdeling doen?

Voor het stellen van uw vragen over licenties en andere onderwerpen betreffende Technosoft software, kunt u het best gebruik maken van uw eigen Technosoft Portal.

 • 24/7 indienen van vragen en opmerkingen.
 • Uiterlijk binnen 4 werkuren krijgt u een reactie van Technosoft terug.
 • Gemakkelijk en overzichtelijk communiceren.
 • Altijd alle informatie bij de hand

 

Lees hieronder de uitgebreide instructies

De Technosoft online Support Portal

Er zijn 2 manieren om een helpdeskvraag te stellen aan Technosoft:

 1. U stuurt een e-mail naar één van de volgende adressen;
  support@technosoft.nl, licenties@technosoft.nl, axisvmsupport@technosoft.nl,3murisupport@technosoft.nl of gripsupport@technosoft.nl
  In ons online helpdesksysteem wordt dan een zgn. ticket aangemaakt waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de status.
 2. U maakt een online melding in ons helpdesksysteem

De eerste methode wordt zeer veel gebruikt en kent u waarschijnlijk wel. De 2e methode wordt minder gebruikt maar biedt aanzienlijke voordelen:

 1. Al uw meldingen in één overzicht
 2. Alle statussen van de meldingen in één overzicht
 3. Alle meldingen van één bedrijf worden verzameld, u kunt indien gewenst inzicht krijgen in meldingen van uw collega’s

Hieronder vindt u een uitleg van het Online-helpdesksysteem

U vindt het helpdesksysteem hier: https://support.technosoft.nl/home/

 

 

 

 1. TeamViewer Remote support: U wordt doorgeleid naar het TeamViewer programma van Technosoft (TeamViewerQS exe). Download dit programma en voer het uit. De Technosoft product specialist kan meekijken op uw systeem en evt. de bediening overnemen om u te helpen.
 2. Aanmelden bij het Helpdesksysteem.
 3. Aanmelden bij het Helpdesksysteem.
 4. Registeren bij het Helpdesksysteem, een account aanmaken.
 5. Een nieuwe melding maken in het Helpdesksysteem zonder dat u zich hoeft aan te melden.
 6. Zoeken naar trefwoorden, bijv. CodeMeter.

 

 

Registreren bij het de support portal

Dit is een éénmalige actie om u te registeren bij de portal.

 

 1. Geef hier uw volledige naam op bijv.: Jan de Vries
 2. Geef hier uw bedrijfs emailadres op bijv.:  jan.de.vries@mijnbedrijfsnaam.nl
 3. Als 1 en 2 goed zijn ingevuld klikt u op Indienen. U ontvangt een email om de registratie te voltooien

Alle registraties met dezelfde domeinnaam (mijnbedrijfsnaam.nl in het voorbeeld) worden in het Helpdesksysteem onder één groep samengevoegd, zodat u later al uw meldingen kunt zien, maar evt. ook die van uw collega’s

 Start uw emailprogramma en op de e-mail

 

Klik op de activatielink

Uw naam is al ingevuld.

Bedenk een wachtwoord en bevestig het wachtwoord, Klik daarna op “Account bevestigen”.

U wordt doorgeleid naar de support portal

 

U heeft uiteraard nog geen zgn. tickets (helpdeskmeldingen) en u kunt beginnen met het aanmaken van een ticket.

 

 

Een nieuw ticket aanmaken

Jan de Vries heeft ondertussen bij “My settings” de taal op Nederlands ingesteld.

 

Kies een categorie, voer uw melding in en klik op “Create Ticket”.

Uw ticket heeft een nummer gekregen in dit geval #RS00028191

28191 is het volgnummer, wat u bijv. door kunt geven als u belt met de helpdesk (0570-682968).

#RS betekent dat de categorie RekenSoftware is.

Als u denkt dat er nog iets ontbreekt aan het ticket kunt u “Reactie toevoegen” klikken.

Het ticket heeft nu de status “Nieuw” één van onze productspecialisten zal u ticket in behandeling nemen.

N.B. u krijgt ook nog eens een email dat u ticket is aangemaakt!

 

Als de Technosoft product specialist een antwoord op uw vraag heeft gegeven, krijgt u daarvan een e-mail, u kunt het antwoord ook via de support portal bekijken.

Email:

 

 

Meldt u aan (Login) bij het Helpdesksysteem (https://support.technosoft.nl), uw inlognaam en wachtwoord blijven bewaard.

 

 

De product specialist (Frank Langeslag) heeft een antwoord gegeven op uw vraag. Hij denkt dat met dit antwoord uw vraag/probleem is opgelost. Als u niet met dit antwoord tevreden bent klikt u op “Reactie Toevoegen” en geeft u aan wat er aan schort.

De melding zal dan in de support portal de status “Open” krijgen en de productspecialist neemt u opmerking weer in behandeling.

Tevens krijgt u weer een e-mail van de wijzigingen en status van het ticket.

 

De support portal hanteert de volgende statussen:

 1. “In afwachting”: Uw melding is nog niet in behandeling genomen.
 2. “Alle”: Alle meldingen die u heeft gemaakt me alle statussen, dus bijv. opgeloste melding maar ook onopgeloste meldingen.
 3. “Nieuw”: U heeft een melding aangemaakt maar deze is nog niet in behandeling genomen.
 4. “Open”: Een productspecialist heeft u melding in behandeling genomen, het kan ook zijn dat hij een collega, bijv. een programmeur raadpleegt.
 5. “Onderzoek”: De productspecialist vindt dat hij een collega moet raadplegen om diverse controles uit te voeren; klopt de berekening, doet het programma wat we verwachten, klopt onze verwachting wel, meestal worden hiervoor productontwikkelaars ingeschakeld.
 6. “Hotfix”: Wij denken dat er een belangrijke omissie in het programma zit en wel van dien aard dat we het zo spoedig mogelijk willen oplossen. Mocht het bijv. zo zijn dat we vermoeden dat de sterkte van een constructie in het geding is dan zullen wij daarover alle klanten berichten, gelukkig komt dat zeer zelden voor. U krijgt sowieso een mailing waarin wij aangeven dat het probleem is opgelost.
 7. “Klant”; de klant dat bent u, wij hopen dat u een aanvulling kunt geven op het ticket, de product specialist zal aangeven in het ticket wat hij van u verwacht.
 8. “Ontwikkeling”: Wij gaan het programma aanpassen op basis van uw vraag.
 9. “Wens”: U heeft een suggestie voor het programma geopperd die wij dermate belangrijk vinden dat we deze misschien wel in een nieuwe versie van het programma gaan verwerken.
 10. “Opgelost”: Het probleem wat u gemeld heeft of de wens die u ingediend hebt is in een nieuwe versie van het programma verwerkt.
 11. “Gesloten”: een ticket is afdoende beantwoord en wordt gesloten. N.B u heeft zelfde controle om het ticket weer te openen en in behandeling te laten nemen.

 

 

Alle tickets van mijn bedrijf inzien

De mogelijkheid bestaat dat u alle door uw bedrijf (@mijnbedrijfsnaam.nl) ingediende tickets kunt inzien. U kunt dat niet zelf regelen, dit moet gedaan worden door een Technosoft medewerker, meestal in overleg met een leidinggevende in uw bedrijf, die u als verantwoordelijke/contactpersoon heeft aangewezen. Neemt u of uw leidinggevende hiervoor contact op met Technosoft 0570-682968

Uw overzicht als u zich aanmeldt zou er dan als volgt uit kunnen zien

U heeft nu toegang tot alle meldingen van uw bedrijf. U kunt op alle tickets reageren!

 

Wat kan Technosoft met uw account?

Wat kunnen/doen wij met uw account

 1. Uw account wordt gekoppeld aan u bedrijf
 2. Wij kunnen uw account opheffen
 3. Wij kunnen uw melding aan iemand anders in uw bedrijf toekennen
 4. Wij bewaren enkel uw email adres verder niets.

 

Wat kunnen wij niet met uw account

 1. Wij kunnen niet uw wachtwoord inzien
 2. Wij kunnen niet uw wachtwoord wijzigen.

 

 

 • 28
 • 03-Dec-2021
 • 2853 Views